16th International Symposium on Rice Functional Genomics

September 5~7,2018
Tokyo University Agriculture
Setagaya,Tokyo,Japan
Japanese / English

Organisers Sponsors

Organizers

 • ISRFG

ISRFG2018 Local Organizing Committee

ChairmanTakashi Matsumoto (TUA)
Vice-chairmanYoichi Sakata (TUA)
MembersTeruaki Taji (TUA)
Kyoko Higuchi (TUA)
Kenji Irie (TUA)
Akihiro Saito (TUA)
Kenji Komatsu (TUA)
Shinichi Nakamura (TUA)
Kanna Izawa (TUA)
Hiromasa Saitoh (TUA)
Yoshimasa Tsujii (TUA)
Takuji Sasaki (TUA)
Kiyosumi Hori (NARO)
Takeshi Itoh (NARO)
Masahiro Yano (NARO)
Yusaku Uga (NARO)
Baltazar A. Antonio (NARO)
Matthias Wissuwa (JIRCAS)
Yutaka Sato (NIG)
Shinjiro Yamaguchi (Tohoku Univ.)
Takeshi Izawa (Univ. Tokyo)
Toru Fujiwara (Univ. Tokyo)
Hiroyoshi Iwata (Univ. Tokyo)
Hiroyuki Tsuji (Yokohama City Univ.)
Motoyuki Ashikari (Nagoya Univ.)
Ryohei Terauchi (Kyoto Univ.)
Tsutomu Kawasaki (Kinki Univ.)
Jian Feng Ma (Okayama Univ.)
Hideshi Yasui (Kyushu Univ.)

International Scientific Committee

 • Gynheung An Kyung Hee University, Korea
 • Antonio Costa de Oliveira Federal University of Pelotas, Brazil
 • Emmanuel Guiderdoni CIRAD, France
 • Bin Han National Center for Gene Research, China
 • Yue-ie Hsing Academia Sinica Plant Genome Center, Taiwan
 • Jong-Seong Jeon Kyung Hee University, Korea
 • Mathias Lorieux IRD, France, CIAT, Colombia
 • Takashi Matsumoto Tokyo University of Agriculture, Japan
 • Blake Meyers University of Missouri, Columbia, USA
 • Khady Nani Drame Africa Rice, Tanzania
 • Olivier Panaud University of Perpignan, France
 • Blanca San Segundo Center for Research in Agricultural Genomics, Spain
 • Akhilesh Tyagi University of New Delhi South Campus, India
 • Apichart Vanavichit Kasetsart University, Thailand
 • Rod Wing University of Arizona, USA
 • Qifa Zhang Huazhong Agricultural University, China
このページの先頭に戻る